Pożar

Pożar  jest to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zagrażający życiu ludzi, zwierząt oraz utratą dobytku materialnego. Trzy warunki potrzebne do powstania pożaru, to: paliwo, iskra, tlen.


Oznakowanie bezpieczeństwa


 
 Zestaw sprzętu pożarniczego 

Gaśnica


 

Hydrant wewnętrzny 
 Hydrant zewnętrzny 
 

Kierunek do miejsca rozmieszczenia 
 Telefon do użycia w razie zagrożenia 
Drabina pożarowa


  
 
Uruchamianie ręczne

System alarmowania pożarowego, to bardzo istotny element zabezpieczenia budynku. Wykrywa on wszelkie oznaki ognia i dymu. Składa się z centrali pożarowej, czujników (elementy wykrywające)
i sygnalizatorów (elementy ostrzegawcze). Możliwość połączenia z systemem zraszania daje nam natychmiastowe rozpoczęcie akcji gaśniczej. Centrale pożarowe umożliwiają automatyczne powiadamianie straży pożarnej o zaistniałym zdarzeniu.

Przyczyny powstawania pożarów

1.       W czasie pokoju:
 •  zwarcie instalacji elektrycznej
 • podpalenie
 • susze
 • niedopałki papierosów
 • ludzka beztroskość i nieostrożność
 • lekceważenie zasad BHP
 • wadliwość instalacji gazowej
 • pozostawienie bez nadzoru źródła ciepła
2.       W czasie wojny:
 • użycie granatów lub innych bojowych środków zapalających
 • promieniowanie cieplne
 

Rodzaje pożarów

    podział ze względu na materiał·    podział ze względu na wielkość pożaru
 

·         podział ze względu na fazy rozwoju pożaru 
Środki gaśnicze
 •  Pianka – używamy do gaszenia płynów łatwopalnych, nafty, benzyny, oleju oraz ciał stałych pochodzenia organicznego; nie wolno pianki używać do gaszenia substancji reagujących z wodą (np. sód albo potas) oraz do gaszenia urządzeń elektrycznych.
 • Proszek – używamy do gaszenia cieczy palnych, urządzeń pod napięciem, silników spalinowych oraz samochodów; nie wolno używać proszku do gaszenia metali lekkich i cennych przedmiotów
 • H2O – używamy do gaszenia m.in. odzieży na człowieku; nie wolno wody używać do gaszenia urządzeń elektrycznych, sodu, benzyny, potasu, karbidu, oleju oraz nafty.
 • Piasek – używamy piasku do gaszenia małego zarzewia ognia; nie wolno piasku używać do gaszenia płynów łatwopalnych, maszyn oraz aparatur precyzyjnych
 • CO2  – używamy ich do gaszenia urządzeń pod napięciem, gazów oraz cieczy; nie wolno CO2 używać do gaszenia siarki, węgla, metali lekkich, materiałów wybuchowych oraz masy plastycznej
 

Sprzęty gaśnicze

 • Koce gaśnicze – stosuje się je w celu mechanicznego odcięcia dopływu powietrza od płonącego materiału

 •  Gaśnice 
 
 • Hydranty przeciwpożarowe – urządzenia umożliwiające bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej
 
 • Tłumice - płaskie, metalowe miotły z drewnianym trzonkiem, używane do gaszenia iskier przenoszonych przez wiatr
 
Zagrożenia
Podstawowym zagrożeniem wynikającym z pożaru jest utrata życia lub zdrowia ludzi. Często dochodzi również do utraty mienia czy dobytku. Przez ogień zostają również zniszczone bloki, domy, środowisko naturalne lub zwierzęta domowe, hodowlane.


Aby zapobiegać sytuacjom stanowiącym powyższe zagrożenia podejmuje się działania określane jako OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, do której zaliczamy:
·    Stosowanie się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
·    Wcześniejsze zaplanowanie ewentualnej ewakuacji
·    Szkolenie i zapoznawanie mieszkańców z zasadami ewakuacji i działań podczas zagrożeń
·    Zgromadzenie środków niezbędnych do walki z ogniem

Postępowanie w razie pożaru

·         OCEŃ SYTUACJE
Mając do czynienia z pożarem musimy pamiętać, że jego mianem określa się zarówno wielki wybuch niekontrolowanego ognia jak i przypadkowe zapalenie kosza na śmieci. Nie każdy zatem pożar wymaga interwencji Straży Pożarnej. By określić jego skalę, wielkość zagrożenia i sprecyzować dalsze działania należy najpierw ocenić sytuację.

·         WSZCZĘCIE ALARMU
Alarm pożarowy - sygnał ogłaszany w razie zagrożenia pożarem. Zobowiązuje do natychmiastowego, zorganizowanego działania. Znak alarmu pożarowego:
Osoba dowiadująca się o pożarze zobowiązana jest do przekazania informacji innym zagrożonym jednostkom.
·         GASZENIE OGNIA W ZARODKU
W sytuacji, gdy pożar oceniony zostaje jako mało szkodliwy istnieje możliwość zażegnania niebezpieczeństwa samodzielnie. Do tego typu przedsięwzięć niezbędne mogą okazać się sprzęty gaśnicze, jak koce gaśnicze, tłumice czy gaśnice. W razie próby podjęcia takiego działania należy pamiętać o zasadach poskramiania ognia.
Ogień gasimy:
·    z wiatrem,
·    od źródła (w razie kapania),
·    od dołu do góry (w przypadku palącej się np. ściany),
·    w kilka osób równocześnie;
PO UGASZENIU POŻARU NALEŻY PAMIĘTAĆ O OBSERWACJI POGORZELISKA PRZEZ KOLEJNE 15-30 MINUT.
PO UGASZENIU POŻARU NIE ODNOSIMY PUSTYCH GAŚNIC NA MIEJSCE.
·         ZAWIADOMIENIE STRAŻY POŻARNEJ
W przypadku rozprzestrzeniającego ognia kontaktujemy się ze Strażą Pożarną, dzwoniąc na numer ratunkowy 998 (z telefonu domowego), bądź 112 (korzystając z telefonu komórkowego). Następnie podajemy niezbędne im informacje: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres bądź nazwę obiektu. Dodatkowo raportujemy operatorowi o istnieniu zagrożenie życia lub zdrowia innych ludzi.
·         EWAKUACJA LUDZI, ZWIERZĄT, DOBYTKU
RATOWANIE ŻYĆ LUDZKICH JEST PIERWSZORZĘDNE!

Zachowanie podczas pożaru

Podczas pożaru POWINNO SIĘ:nie panikować

nie mieć włączonego prądu i gazunie korzystać z wind

nie otwierać okien i drzwi (żeby ograniczyć dostęp tlenu)

nie wdychać dymu (należy zasłonić usta zwilżonym materiałem)

  nie chować się w trudnodostępnych miejscach


 By grupa 1-5

Bibliografia

http://supron1.hmhost.pl/prestashop/pl/znaki-ochrony-ppoz/1276-hydrant-wewnetrzny.html; 15.12.2012 r.
http://www.2go.pl/ 15.12.2012Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.